GOT2GROW TECHNOLOGIES – OFICJALNY DYSTRYBUTOR MARKI FLORAHUMUS

UPRAWY POD OSŁONAMI I SADOWNICTWO

Przy obecnej konkurencji na rynku producentów żywności priorytetem jest osiąganie nie tylko dużych zbiorów, lecz również dostarczanie atrakcyjnych owoców i warzyw dla konsumentów.

Sukces w produkcji roślinnej jest wypadkową wielu czynników: od jakości podłoża, przez przebieg pogody, po presję ze strony szkodników i chorób. O ile większość z nich jest niezależna od starań technologa uprawowego, to jednak dzięki Florahumus możemy zapewnić optymalne warunki do rozwoju roślin i ich systemu korzeniowego.

Nawożenie mineralne czy organiczne?

W celu zwiększenia plonów i jakości produkowanych owoców stosuje się często równolegle do tradycyjnego nawożenia mineralnego nawożenie organiczne. Ze względu na dostępność i łatwość użycia stosowanie preparatu Florahumus zostało przyjęte jako efektywny sposób nawożenia organicznego, komplementarnego do mineralnego.

Kwasy Humusowe w uprawie szklarniowej

Według obecnych badań substancje zawarte w kwasach humusowych mogą wpływać na rośliny zarówno pośrednio, jak i bezpośrednio. Pośrednio, ponieważ wpływają na wzrost roślin poprzez poprawienie parametrów podłoża (m.in. natlenienie, zdolność utrzymywania wody, mineralizację związków organicznych, a także dostępność makro oraz mikroelementów]. Bezpośrednio wpływają na procesy związane z poborem i transportem substancji humusowych wewnątrz tkanek rośliny.

Wpływ kwasów humusowych na wzrost pomidora

Na podstawie przeprowadzonych badań i analiz laboratoryjnych stwierdzone zostało poprawienie poboru składników pokarmowych przez rośliny pomidora w towarowej uprawie szklarniowej. Było to widoczne zarówno w przypadku makroelementów jak i mikroelementów w badanych tkankach roślin.

Wpływ kwasów humusowych, bezpośrednio obserwowany na roślinach uprawnych to:

Szybsze tempo wzrostu

Szybsze tempo zawiązywania kwiatów i owoców

Mniejsza podatność na stres

Dodatkowo rośliny podlewane preparatem Florahumus wykazywały mniejszą podatność na choroby fizjologiczne (np. suchą zgniliznę owoców pomidora] oraz choroby wywoływane przez patogeny grzybowe i szkodniki.

Skuteczność kwasów humusowych potwierdzają badania

Badania wpływu preparatu Florahumus były prowadzone na plantacji produkcyjnej. Po zastosowaniu preparatu Florahumus w uprawie szklarniowej różnych odmian pomidora wykonano serię analiz laboratoryjnych . Z wykonanych badań można wyciągnąć następujące wnioski:

Młode owoce I zawiązki owoców (wielkość 0,5 cm)

Są najbardziej narażone na deficyt makro i mikroelementów, ponieważ są w okresie najgwałtowniejszego wzrostu. W przypadku roślin podlanych Florahumus stwierdzono zwiększoną zawartość siarki, fosforu, potasu, magnezu oraz chlorków. W przypadku mikroelementów odnotowano zwiększenie zawartości większości z nich, z wyjątkiem żelaza.

Młody liść (najaktywniejszy fotosyntetycznie)

Po zastosowaniu Florahumus stwierdzono większą zawartość fosforu i magnezu. Odnotowano również większą zawartość boru, cynku i miedzi.

Owoc dojrzały/ zbiorczy

Odnotowano większą zawartość fosforu i potasu w stosunku do owoców na roślinach kontrolnych.

PIERWIASTKI

W czasie testów FLORAHUMUS w uprawie pomidora szklarniowego stwierdzono zmiany zawartości następujących pierwiastków w badanych roślinach:

Potas (K)

Chlor (Cl)

Fosfor (P)

Magnez (Mg)

Cynk (Zn)

Siarka (S)

Mangan (Mn)

Bor (B)

Miedź (Cl)

Moliben (Mo)

Kontrola
Florahumus

Kwasy Humusowe a korzenie

Podłoże w którym rozwija się system korzeniowy jest miejscem poboru Florahumus przez rośliny.
Wpływ kwasów humusowych zawartych we Florahumusie można podzielić na dwa główne kierunki działania:

Wpływ na cały system korzeniowy, widoczny jako zmiany w architekturze systemu korzeniowego tj, rozdrobnienie wiązek korzeniowych, zwiększenie rozgałęzień systemu korzeniowego.

Wpływ ten jest widoczny nie tylko jako siatka korzeniowa, lecz również w analizach próbek pobranych z podłoża.

Zmiay morfologiczne w koreniu, tl. Liczba, wielkość i typ komórek korzeniowych, zwiększenie rozgałęzień bocznych oraz włoskowatych.

Zmiany te są widoczne na poziomie mikroskopowym oraz praktycznie po zmianach w składzie drenażu (przesączu) z podłoża.

[lewy obrazek] System korzeniowy mało rozbudowany, z niedużą ilością korzeni drobnych. Może występować problem z zaopatrzeniem w wodę oraz potrzebne składniki mineralne. Część końcówek zbrązowiała.

[prawy obrazek] System korzeniowy zbudowany z wielu drobnych korzeni, posiadających strefę wydłużania. Jest to kluczowa strefa dla poboru składników pokarmowych. Mata przerośnięta w całej objętości. System korzeniowy drobny, biały, aktywnie pobierający.

Sposoby dozowania i dawkowania

Najlepiej, gdy o sposobie dozowania i częstotliwości decyduje osoba odpowiedzialna za produkcję (technolog uprawowy) , po konsultacji z przedstawicielem firmy (dostawcą Florahumus).

Aby zapewnić pobranie związków humusowych należy tak dobrać czas podlewania aby roślina mogła zaabsorbować Florahumus. Najlepiej z pierwszym cyklem podlewania i opóźnionym kolejnym podlewaniem (opóźnienie ma na celu wchłonięcie dawki preparatu przez system korzeniowy bez ryzyka wystąpienia przelewu z kolejnym cyklem podlewającym).

Poniżej opisane sposoby dozowania dotyczą obiektów szklarniowych (przykładowa uprawa pomidora). Stosowanie Florahumus przerywamy na 2 tygodnie przed ogłowieniem rośliny.

System nawodnieniowy [aplikacja do zbiornika nawozowego)

W przypadku zbiornika nawozowego o pojemności l OOO litrów, stosujemy 5 litrów Florahumus wlewanych bezpośrednio do mieszaniny nawozowej w zbiorniku. Unikamy zbiornika z wysoką zawartością siarczanów (zalecane z saletrą wapniową). Stosowanie ciągłe (wraz z każdym kolejnym mieszaniem nawozów stosujemy 5 litrów Florahumus na l OOO litrowy zbiornik nawozowy) lub naprzemiennie (tydzień stosowania preparatu oraz tydzień bez dodatku preparatu). Stosowanie w zależności od systemu korzeniowego oraz obciążenia roślin owocami. Najczęściej l do 2 razy w tygodniu [zwykle co 3 lub co 5 dni).

System nawodnieniowy [aplikacja bezpośrednio do mieszalnika)

W interwencyjnym podaniu Florahumus [na konkretny cykl podlewający lub zawór na szklarni) stosujemy 0,5 litra preparatu Florahumus na pierwszy cykl podlewający [o objętości 100-150 ml na kapilarę).

Eżektor [zamontowany za elektrozaworem)

Umożliwia podanie na wybrany wycinek szklarni, wraz z pojedynczą dawką podlewającą [zwykle jest to dawka 150 ml na kapilarę umożliwiająca podanie 0,5 litra Florahumus rozprowadzonego w 4 litrach wody). W praktyce najczęściej jest to wiaderko z rozrobionym preparatem Florahumus w ilości 0,51 preparatu w 4 litrach wody. Z komputera obsługującego system nawodnieniowy uruchamiamy zawór, który przy pomocy eżektora wprowadza preparat w system nawodnieniowy wraz z cyklem podlewającym na dany fragment szklarni [obsługiwany przez dany zawór).

Dawkowanie w przypadku ogórków

Częstotliwość dawkowania dla ogórka jest taka sama jak dla upraw pomidora . Dawka zwiększona o 20% ze względu na szybszy przyrost biomasy. Dozowanie Florahumus przerywamy na miesiąc przed zakończeniem produkcji.

W przypadku przydomowych ogródków zalecana dawka to 10ml na 10-litrową konewkę.

Częstotliwość stosowania w zależności od zapotrzebowania roślin. Minimum to raz na 2 tygodnie, objętości tak dobraną, aby zapewnić dotarcie roztworu Florahumus do systemu korzeniowego podlewanych roślin. Częstotliwość podlewań może zostać zwiększona do 2 podlewań tygodniowo.

Jak dawkować kwasy humusowe ?

W każdym opisanym przypadku należy unikać zbyt szybkiego przelewu aby roślina miała czas pobrać preparat. Dlatego Florahumus najlepiej stosować na początku dnia, kiedy roślina zaczyna pobierać wodę. Zaleca się opóźniać kolejne podlewanie, aby dać czas „spragnionej” roślinie na pobranie preparatu przez system korzeniowy oraz aby zapobiec wymyciu go z podłoża z kolejnym podlewaniem.

Jeśli chcemy rozciągnąć w czasie stosowanie i zapewnić stały dostęp rośliny do preparatu Florahumus, wówczas dodajemy go do zbiornika nawozowego (unikając siarczanów). Wówczas z każdym podlewaniem dostarczamy stałą dawkę preparatu do rośliny. Gdy chcemy podać interwencyjnie, w pojedynczej dawce podlewającej, w takim przypadku do wyboru mamy eżektor (na określonym zaworze) lub mieszalnik (na systemie wodnym). Wybór sposobu podania zależy od wyposażenia obiektu oraz preferencji ogrodnika.
Preparat Florahumus stosujemy na początku rozwoju rośliny aby wspomóc jej zrost i owocowanie poprzez ułatwienie poboru składników pokarmowych z podłoża. W produkcji szklarniowej będzie to okres ukorzeniania (początkowy etap przerastania podłoża systemem korzeniowym wychodzącym z kostki). Drugim momentem zwiększonego zapotrzebowania na składniki pokarmowe to okres maksymalnego obciążenia rośliny owocami tuż przed pierwszym zbiorem (czas wybarwiania pierwszego grona).

Minimalna dawka Florahumusu 1 Litr/ha na tydzień jest niezależna od sposobu dozowania. Określenie jaka ilość produktu powinna być zastosowana zależy od powierzchni jaka przypada na jeden zawór.

W przypadku zbiorników nawozowych musimy uwzględnić w jakim czasie i jaką powierzchnię podlewamy.
Jeśli stosujemy Florahumus poprzez system dozujący należy uwzględnić 20% przelewy.

Kierując się tymi uwagami łatwiej będzie określić dawki w poszczególnych obiektach.

Menu