GOT2GROW TECHNOLOGIES – OFICJALNY DYSTRYBUTOR MARKI FLORAHUMUS

ROLNICTWO

Gwarancją wysokich plonów jest dobra kondycja gleby oraz jej wysoka żyzność.

Najważniejszym parametrem gleby pod uprawy jest zawartość próchnicy, której zawartość podczas intensywnej uprawy spada.

Rolnicy żeby skompensować braki próchnicy w glebie stosują różne zabiegi: nawożenie organiczne, pozostawienie resztek pożniwnych czy rozsyp obornika.

Surowa materia organiczna (organiczna czyli zawierająca węgiel) uzupełniana przez rolnika musi zostać odpowiednio przetworzona przez procesy rozkładu tlenowego zwanym butwieniem, oraz beztlenowego w niższych partiach gleby zwanego gniciem. Po częściowym rozkładzie, materia organiczna ulega przekształceniom i w niewielkim stopniu zaczyna się synteza swoistych związków próchniczych, które nazywamy zbiorczo KWASAMI HUMUSOWYMI. Większość materii ulega mineralizacji, niewielka część humifikacji, więc długość oraz skuteczność tego procesu jest uzależniona od różnych warunków fizycznochemicznych. Na dodatnie i pożądane efekty przekształceń trzeba czekać nawet lata. Im więcej kwasów humusowych, tym najważniejszy jej parametr – żyzność gleby – wzrasta.

Najszybszym, najbezpieczniejszym i najlepszym sposobem zwiększenia zawartości najważniejszych składników próchnicy w glebie jest dostarczenie KWASÓW HUMUSOWYCH bezpośrednio na pola uprawne.

Skoncentrowana forma kwasów humusowych w płynie jaką oferuje FLORAHUMUS jest najwydajniejszą formą dostarczania ich do gospodarstw profesjonalnych, gdzie po rozpuszczeniu w wodzie, używając standardowego sprzętu (np. opryskiwacze) można dostarczać je na pole.

Już po 3 zabiegach w sezonie zawartość próchnicy w glebie znacznie wzrasta, co przekłada się na:

Intensywny rozrost masy korzeniowej, co ma wpływ na ogólną masę rośliny

Zapobieganie stresowi rośliny podczas niedoborów wody (susza), gdyż kwasy humusowe mogą zatrzymać wodę w ilości nawet 5-krotności swojej masy, przy jedoczesnym jej swobodnym dostępnie przez korzenie rośliny

Dużo lepszym wykorzystaniem przez roślinę składników mineralnych dostarczanych doglebowo poprzez tworzenie kompleksów organiczno-mineralnych poprawiających sorpcję gleby

Dlatego optymalny plan dawkowania FLORAHUMUSU jest ściśle uzależniony od faz wzrostu rośliny, by zmaksymalizować dodatni efekt synergii wykorzystania swoistych związków próchniczych i mineralnych przez roślinę.

Skutki zwiększonej zawartości kwasów humusowych w glebie są bardzo zauważalne. Poddaliśmu badaniom naukowym wpływ FLORAHUMUSU na poszczególne rośliny. Najważniejsze z nich to:

EFEKTY STOSOWANIA FLORAHUMUS NA PRZYKŁADZIE BURAKA CUKROWEGO

Po lewej „Kontrola” po prawej „Po zastosowaniu Florahumusu

EFEKTY STOSOWANIA FLORAHUMUS NA PRZYKŁADZIE KUKURYDZY

Po lewej „Kontrola” po prawej „Po zastosowaniu Florahumusu

Menu